Sent i respira en valencià

17 enero 2014 — 08 febrero 2014
Sala: Ca Lambert
Inauguración: 17 enero 2014 19:00  
 

L’exposició recull els materials de promoció del valencià dissenyats pel Departament de Disseny Gràfic de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València per a la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València. Amb un discurs visual (imatge i paraula) es presenten els valors del valencià com a llengua moderna, de prestigi i útil.

La selecció terminològica s’ha fet sempre en col•laboració estreta amb experts en la matèria que han avalat els criteris.

La exposición recoge los materiales de promoción del valenciano diseñados por el Departamento de Diseño Gráfico de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia para la Unidad de Normalización Lingüística de la Diputación de Valencia. Con un discurso visual (imagen y palabra) se presentan los valores del valenciano como lengua moderna, de prestigio y útil.

La selección terminológica se ha hecho siempre en colaboración estrecha con expertos en la materia que han avalado los criterios.