INCERTA CORRESPONDÈNCIA: Francisco Catalá / José R. Hernández Melero

06 mayo 2022 — 05 junio 2022
Sala: Musev arqueològic i etnogràfic municipal
Inauguración: 06 mayo 2022 19:30  
 

«Incerta correspondència» és un projecte personal a mode de correspondència fotogràfica realitzat per Francisco Catalá i José R. Hernández Melero al llarg d’un any.
Sense instruccions prèvies ni missatges escrits, cada fotògraf va responent, amb una imatge, a la imatge que rep de l’altre fotògraf, establint-se així una correspondència periòdica basada en la llibertat creativa de cada fotògraf i marcada, en tot moment, per la incertesa de no saber quina imatge rebrà de l’altre fotògraf.
Inevitablement, al llarg de tot aquest període de temps, les imatges que es van reunint en la correspondència van donant compte del món personal de tots dos fotògrafs i, com no, d’aquells temes que més els inquieten, sempre jugant amb les metàfores, simbolismes i analogies.
En un món cada vegada més connectat però, paradoxalment, més incomunicat, aquesta correspondència fotogràfica sorgeix com una manera d’establir un vincle entre aquests dos fotògrafs i, al mateix temps, reinvindicar la necessitat i la importància de la comunicació en la nostra societat.
En aquesta exposició els autors ens proposen una sel.lecció d’imatges del projecte que, en el seu moment, també es va materialitzar en el fotollibre “Incerta correspondència” (Autoedició, 2019).

* * * * * * * * * * * * * *

«Incerta correspondència» es un proyecto personal a modo de correspondencia fotográfica realizado por Francisco Catalá y Jose R. Hernández Melero durante un año.
Sin instrucciones previas ni mensajes escritos, cada fotógrafo va respondiendo, con una imagen, a la imagen que recibe del otro fotógrafo, estableciéndose así una correspondencia periódica basada en la libertad creativa de cada fotógrafo y marcada, en todo momento, por la incerticumbre de no saber qué imagen recibirá del otro fotógrafo.
Inevitablemente, a lo largo de todo ese periodo de tiempo, las imágenes que se van reuniendo en la correspondencia van dando cuenta del mundo personal de ambos fotógrafos y, cómo no, de aquellos temas que más les inquietan, siempre jugando con las metáforas, simbolismos y analogías .
En un mundo cada vez más conectado pero, paradójicamente, más incomunicado, esta correspondencia fotográfica surge como una manera de establecer un vínculo entre estos dos fotógrafos y, al mismo tiempo, reinvindicar la necesidad y la importancia de la comunicación en nuestra sociedad.
En esta exposición los autores nos proponen una selección de imágenes del proyecto que, en su momento, también se materializó en el fotolibro “Incerta correspondència” (Autoedición, 2019).