Els nostres veïns submarins. Bestiari contemporani de la Mediterrània

05 August 2016 — 11 September 2016
Sala: Musev arqueològic i etnogràfic municipal
Inauguración: 05 August 2016 17:00  
 

«Els nostres veïns submarins. Bestiari contemporani de la Mediterrània» és un projecte expositiu del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València que busca acostar a l’espectador la fauna submarina que hi habita el Mare Nostrum, Un viatge de la mà de la sinergia entre ciència i art cap als organismes del nostre blau.

«Els nostres veïns submarins. Bestiari contemporani de la Mediterrània» es un proyecto expositivo del Centro Cultural La Nave de la Universitat de València que busca acercar al espectador la fauna submarina que habita el Madre Nostrum, Un viaje de la mano de la sinergia entre ciencia y arte hacia los organismos de nuestro moratón.