DONES+ART

28 junio 2019 — 28 julio 2019
Sala: Musev arqueològic i etnogràfic municipal
Inauguración: 28 junio 2019 20:00  
 

huit históries diferents
huit experiències de vida
huit formes diferents de filtrar la realitat
i expressar una opinió a través de l’art.

ocho historias distintas
ocho experiencias de vida
ocho formas diferentes de filtrar la realidad
y expresar una opinión a través del arte.

mari marí mmari57@hotmail.com
marìa josé cholbi ariamsejo2hotmail.es
fina gilabert fgilabertcarrio@gmail.com
mar fornes fornesmar@yahoo.es
maría casado tardoryeros@hotmail.com
mariví puigcerver mariviart08/hotmail.es
blanca hernando bhbhernando@gmail.com
maria isabel de piero belidepiero@live.com

You may also like: