Beatriz Rico

Alcoi, 1978
 
 

Beatriz Rico va nàixer a Alcoi (Alacant) en 1978. Llicenciada en Belles Arts per la Universitat
Politècnica de València i te un Diploma Superior sobre «El teatre en l’Educació» de la Universitat de
València.

Va estudiar el seu últim any de llicenciatura en l’Accademia di Belle Arti di Roma, especialitzant-se
en Escenografía i Gravat. Actualment compagina la seua creació plàstica amb el projecte
d’investigació de la seua tesi doctoral sobre «L’experiencia artística com a procés d’integració».

2013
Exposició col.lectiva «Mostra d’Art» en la Casa de la Cultura del Fondó de les Neus (Alacant).

2011
Exposició individual Galería María Ortíz. València.

2010
Exposició individual «Cares i creus» en el Centre d’ Art «L’Estació» de Dènia (Alacant).
Participació mostra d’ Art de petit format. Altea.

2007
Exposició col.lectiva «Jovens pintors» Sala de la Universitat Politècnica de València. Campus d’ Alcoi.
Exposició col.lectiva «Mostra d’Art» en la Casa de la Cultura del Fondó de les Neus (Alacant).
Exposició col.lectiva «Mostra Erótico Festiva». Sala la Nòmada. Alcoi.

2006
Exposició col.lectiva «Arts per la llibertat». Sala Unesco. Alcoi.
Adquisició d’obra pictòrica per part de la Universitat Politècnica de València. Campus d’Alcoi.
Finalista concurs Ontinyent amb l’obra «L’opresió».

2005
Exposició col.lectiva «Inmigrart». Sala Unesco. Alcoi.

2004
Exposició col.lectiva «Deu dones pinten l’Ovidi». Sala Unesco. Alcoi.
Exposició col.lectiva «Art al voltant de l’Ovidi» Sala Jover. Centre cultural de Muro (Alacant).

2003
Finalista en el concurs de pintura «II Bienal d’Agulló» amb l’obra «La nascita della tragèdia».

1999
Exposició col.lectiva «Portes obertes». Centre cultural del Port de Sagunt.