divi i profa-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6804-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6823-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6827-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6815-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6817-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6819-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6821-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6826-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6825-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6820-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6830-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6809-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6810-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6805-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6811-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6812-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6818-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6814-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6806-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6807-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6808-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6831-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6836-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6837-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_6838-El sagrat i el profà. Rituals creatius de la matèriaDSC_0829-Multidisciplinary Art Projects